President als patiënt

WAT HEEFT DE `First Lady' bezield om juist nu opening van zaken te geven en niet te wachten op het schrijven van haar memoires? In een onthullend vraaggesprek bevestigt zij dat haar man, de president, problemen heeft met zijn seksualiteit. Hillary Clinton geeft tegelijk een verontschuldigende verklaring voor Bills misdragingen: als jongetje raakte hij beschadigd door het voortdurende geruzie tussen zijn moeder en grootmoeder, een toestand waarin hij vergeefs zocht met beide vrouwen goed uit te komen. Drankmisbruik en verstoorde verhoudingen bepaalden de sfeer waarin de jonge Clinton opgroeide. Een psycholoog had Hillary over de gevolgen van zo een jeugd ingelicht. Bill, ,,een zeer, zeer goede man'', lijdt aan de zonde van zijn zwakheden, meent de First Lady vergoelijkend.

Op zichzelf was het te verwachten dat mevrouw Clinton eens haar zwijgzaamheid zou verbreken en haar visie op de achtergronden van het impeachment van de president zou geven. Tenslotte is zij geprezen en gekritiseerd om haar afstandelijkheid. Sommigen loofden de moed van een vrouw die ondanks alle persoonlijke vernederingen haar man niet in de steek liet, anderen laakten haar omdat zij haar geloofwaardigheid als feministe op het spel zette. Nu Hillary Clinton zelf de verkiezing als senator voor New York zegt na te streven, kan het vraaggesprek als politieke daad worden verklaard. Door de president als patiënt neer te zetten rechtvaardigt zij zich tegenover de kritiek zonder het aureool van trouwe echtgenote te beschadigen.

TOCH GAAT HILLARY niet helemaal met het dogma van de vrije wil op de loop. Zij blijkt de affaire met de stagiaire Lewinsky te beschouwen als een morele terugval in gedrag dat Bill Clinton eerder leek te hebben overwonnen. Zij verwijt de president dan ook gebrek aan verantwoordelijkheid en discipline, tekortkomingen waarover zij nu een doorlopend gesprek voeren: in het solarium, in de slaapkamer, waar niet al. Voor de Amerikanen in het algemeen is het van betekenis dat deze gebreken zich voordeden bij hun president. Waar de First Lady nu toegeeft dat Clinton zich onverantwoordelijk en ongedisciplineerd heeft gedragen tegenover haar en haar gezin, daar kan de kiezer niet anders concluderen dan dat deze president even zorgeloos is omgesprongen met zijn verplichtingen tegenover land en volk. En dat nog meer dan een jaar verwijderd van Clintons vertrek uit het Witte Huis.