Mens & Bedrijf

H. Feenstra is per 1 oktober benoemd tot lid van de raad van bestuur bij De Friesland Zorgverzekeraar. Hij zal zorg en verzekeringen in zijn portefeuille krijgen. Feenstra is van oorsprong internist.

Van 1986 tot 1996 werkte hij in verscheidene staffuncties bij de Gemeentelijke Medische Dienst en het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK). Momenteel is Feenstra directeur van Nederzorg (het ziekenfonds van van de Nationale Verzekering Sociëteit (NVS).