Files

Voor Den Haag geldt wat Wim Kan over Friesland zei: Allemaal van ons, je kan er zo in. Maar al te letterlijk moet de automobilist dat niet nemen, want de wegen van en naar Den Haag hebben hun vaste plaats in de fileberichten. Dat is mede te danken aan de krappe capaciteit van de Utrechtse baan, die tussen het industrieterrein Binckhorst en Voorburg naar het centrum voert en daar vrij plotseling tussen het Malieveld en het Haagse Bos eindigt.

De weg heeft tweemaal twee rijstroken en moet een groot deel van het verkeer uit Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zien te verwerken. Een verbreding zit er niet in. Want deze 25 jaar oude stedelijke autoweg is voor een groot deel op verlaagd niveau aangelegd en wordt intussen op twee plaatsen overkluisd door kantoorgebouwen, conform afspraken uit de jaren tachtig met de toenmalige wethouder A. Duivestein. In de ene overkluizing is het werkgeversverbond VNO/NCW gevestigd, in de andere Nationale Nederlanden. Beide dragen indirect bij, zoals Duivestein wilde, aan een structurele capaciteitsbeperking van de Utrechtse baan.

Elders in de Haagse regio, in een smal groen grensgebied tussen Leidschendam en Voorburg, schuiven draglines en heimachines door het landschap. Daar nadert een ander groot verkeersproject nu zijn voltooiing: de Noordelijke Randweg (Nora), die de A4 vanaf Leidschendam met Wassenaar, Den Haag-West en Scheveningen moet verbinden, via tunnels onder de Vliet en de spoorlijn Den Haag-Leiden bij station Mariahoeve. De weg trekt een brede voor tussen Leidschendam en Voorburg en is al sinds de tekentafelfase omstreden.

De Nora had er zo'n kwart eeuw geleden al kunnen zijn. Want voorin de jaren zeventig, het kabinet-Den Uyl regeerde net, werd de weg als deel van het Rijkswegenplan in de Tweede Kamer `toevallig' met één stem meerderheid geschrapt, omdat het Limburgse KVP-Kamerlid W. Bremen per abuis voor een afwijzend amendement van de PvdA-fractie stemde. De arme Bremen had zijn werkkamer aan Het Plein, op flinke loopafstand van het Binnenhof. Er moest hoofdelijk worden gestemd, de leden moesten enkele minuten na een waarschuwend belletje in de vergaderzaal zijn. Bremen begon kennelijk laat aan zijn lange drafje, hij kwam hijgend aan toen de stemming op het punt stond te beginnen. Bovendien had de griffier, om het begin van de stemming te bepalen, vóórin het alfabet van de ledenlijst geprikt. Zijn we vóór of tegen dat amendement? vroeg Bremen met zijn laatste kracht aan de ARP'er H. de Boer, niet wetend dat deze anders dacht dan de overige christen-democraten. ,,Voor'', zei De Boer. ,,Voor'', riep Bremen even daarna dus ook maar, tot verbazing en woede van zijn fractiegenoten.

Zo werd de Nora met één stem meerderheid geschrapt. Wie de afgelopen jaren in de Haagse file zat, mocht dus niet alleen aan verkeersideoloog Duivestein, maar ook aan de volle blaas van een Limburgs Kamerlid denken.

    • J.M. Bik