Belgrado: pact voor Balkan is een farce

Joegoslavië heeft het vrijdag in Sarajevo gelanceerde Stabiliteitspact voor de Balkan verordeeld als `een tragi-komische farce' van de `zogenaamde leiders van de nieuwe wereldorde en hun Balkan-hielenlikkers'.

Het Stabiliteitspact is bedoeld om de economische ontwikkeling van de Balkan en in het kielzog daarvan de politieke stabiliteit van de betrokken landen te stimuleren. Joegoslavië was afgelopen vrijdag in Sarajevo niet vertegenwoordigd: het komt pas in aanmerking voor deelname aan het pact als het zich heeft ontdaan van het bewind van president Slobodan Miloševic. Wel aanwezig waren leiders van de oppositie in Servië en de leiding van de anti-Miloševic-gezinde deelrepubliek Montenegro.

De door het regime gecontroleerde Joegoslavische media veroordeelden het pact als een dekmantel voor exploitatie van de Balkan door het Westen. Onder de kop `de farce van Sarajevo' repte het blad Borba van ,,een tragi-komische bijeenkomst van de leiders van de zogenaamde nieuwe wereldorde, omringd door de chefs van de al vernederde Balkanstaten en wat vazallen en spionnen uit Joegoslavië''. De laatste opmerking slaat waarschijnlijk op de in Sarajevo aanwezige Servische opposanten en Montenegrijnen.

,,De stabiliteit die in Sarajevo is afgekondigd zal bijdragen tot een uitbreiding van het vermogen van het Westen om zich meester te maken van de natuurlijke hulpbronnen van de Hongaarse, Bulgaarse en Roemeense vlakten, de vreugde van de Duitsers aan de blauwe Adria, de plundertochten van de Albanese mafia en de terreur van Albanezen tegen Serviërs vandaag en Duitsers, Fransen en Britten morgen'', aldus het blad.

Het staatspersbureau Tanjug liet weten dat de top in Sarajevo ,,slechts een toneel'' was waarop ,,chantage'' werd bedreven en waarop ,,een poging werd gedaan ontwikkelingen te dicteren''. Het blad Vecernje Novosti schreef dat ,,slechts een maand geleden de deelnemers aan de top van Sarajevo onophoudelijk Joegoslavië bombardeerden''.

Een woordvoerder van de regerende socialistische partij zei dat de Joegoslavische economie, ondanks de in de oorlog aangerichte schade, er veel beter voorstaat dan die van de Balkanburen die al jaren een vorm van partnerschap met de NAVO hebben.

Een woordvoerder van de eveneens regerende partij JUL vroeg zich af waarom de landen ,,die openlijk de agressors tegen Joegoslavië hebben geholpen'', eigenlijk niet in de NAVO zitten. (Reuters, AP)