`Basisscholen onveilige plek'

Basisscholen zijn vaak een onveilige plek voor de leerlingen. Verschillende gebreken aan het gebouw of het interieur vormen een bron van ongelukken. Dit concludeert Kamerlid H. van Bommel van de Socialistische Partij op basis van een onderzoek onder 431 basisscholen.

Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste ongelukken op basisscholen gebeuren doordat kinderen door glazen deuren vallen, zich verwonden aan onbeschermde kapstokhaakjes of ongelukkig terechtkomen tijdens de gymnastiekles. Ook komt het voor dat leerlingen van speeltoestellen op een harde ondergrond vallen of uitglijden op gladde vloeren en trappen.

Alle ruim 7.000 basisscholen ontvingen van de SP een checklist om gevaarlijke situaties te inventariseren, 431 stuurden de lijst terug. Daaruit blijkt dat op tal van scholen de veiligheid te wensen overlaat. Van Bommel: ,,Het onderzoek pretendeert niet de situatie op alle basisscholen in kaart te brengen. Het geeft wel een duidelijk signaal: met de veiligheid is het in veel gevallen triest gesteld.''

Zo blijkt onder meer dat ruim de helft van de 431 scholen geen veiligheids- of draadglas in de deuren heeft, iets minder dan de helft heeft onbeschermde kapstokhaken. Ook is op 57 procent van de scholen de nooduitgang onbruikbaar. Dit komt volgens Van Bommel vooral omdat er op veel scholen wordt gewoekerd met ruimte. ,,Spullen worden vaak noodgedwongen op de gang bewaard, waar ze de nooduitgang blokkeren.'' Bijna de helft van de scholen meldt onveilige elektrische bedrading door losliggende contactdozen of ongeaarde verlengsnoeren.

Volgens Van Bommel zijn scholen zich wel bewust van onveilige situaties, maar hebben ze vaak geen geld om er wat aan te doen. ,,Het vervangen van glas in deuren door draadglas is een flinke investering.'' Van Bommel ziet de oplossing in een `veiligheidsfonds'. Hij zal daar voor pleiten bij staatssecretaris Adelmund (Onderwijs).

Van Bommel besloot tot het onderzoek nadat een drietal ouderorganisaties begin dit jaar een onderzoek had laten doen naar de veiligheid op basisscholen in de provincie Utrecht. Zij waren verontrust door het hoge aantal ongelukken. In 1997 bleek uit gegevens die de stichting Consument en Veiligheid in samenwerking met de ziekenhuizen had verzameld dat in dat jaar 20.000 ongevallen op school of in kindercentra hadden geleid tot behandeling in het ziekenhuis. Van Bommel verzocht Adelmund om een landelijk onderzoek, hetgeen zij afwees.

    • Sheila Kamerman