Weinig respons op `wet Samen'

Ruim een jaar na de meldingstermijn van de Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (Samen) hebben 14.000 van de 22.000 ondernemingen niets over allochtone werknemers opgenomen in hun jaarverslag. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening. De wet Samen eist van bedrijven met meer dan 35 werknemers dat het jaarverslag, met daarin gegevens over hun allochtone personeelsbestand, wordt opgestuurd naar Arbeidsvoorziening. De verzakende bedrijven hebben inmiddels twee aanmaningen gekregen van de Arbeidsinspectie, die toezicht houdt op naleving van de wet. Blijven ze ook bij een derde waarschuwing in gebreke, dan worden hun namen doorgesluisd naar ondernemingsraden en werknemers- en werkgeversorganisaties. (ANP)