`Leger door Miloševic misbruikt'

In een nieuwe uiting van oppositie binnen het Joegoslavische leger heeft een prominente officier gisteren laten weten op te stappen uit protest tegen het ,,misbruik'' dat het bewind van president Miloševic van de strijdkrachten zou maken om aan de macht te blijven.

De bladen Glas en Blic publiceerden gisteren een open brief van kolonel Dragan Vukšic aan het bewind en aan de legerleiding, die naar zijn mening in openbare uitlatingen de mening van de meerderheid van de officieren verkeerd weergeeft. ,,Het huidige regime wil kennelijk het Joegoslavische leger gebruiken om aan de macht te blijven. Het drijft het leger meedogenloos de verkeerde weg op'', aldus de kolonel, die militair attaché in Duitsland is geweest en die deel uitmaakte van het Joegoslavische onderhandelingsteam dat eind 1995 in Dayton het vredesakkoord over Bosnië uitwerkte. Het bewind, zo voegde hij daaraan toe, wil zich van de steun van het leger verzekeren ,,op een moment waarop we voor onvermijdelijke gebeurtenissen en veranderingen staan''.

Vukšic hekelde ,,de zelfbenoemde woordvoerders'' van het leger wier uitlatingen over de rol van het leger in de samenleving ,,leiden tot de conclusie dat sprake is van gevaarlijke en diepgaande misvattingen, elementair onbenul, gebrek aan kennis en een ultiem gebrek aan verantwoordelijkheid.'' Die opmerking lijkt vooral te slaan op de uitlatingen van generaal Nebojša Pavkovic, de commandant van het Derde Leger dat tot juni in Kosovo was gelegerd. Hij zei onlangs dat het leger elke poging zal blokkeren om het bewind van president Slobodan Miloševic te verdrijven. Volgens Vukšic worden met zulke uitlatingen de rol van de staat, de staatsbelangen, de grondwet, de grondwettelijke orde, het leger en de natie door elkaar gehaald. ,,Door het huidige regime te beschermen en te verdedigen verdedigen ze [die woordvoerders] hun eigen posities en privileges'', aldus de kolonel. ,,Om die reden en om andere redenen heb ik op zo kort mogelijke termijn gevraagd om de beëindiging van mijn professionele dienstverband met het Joegoslavische leger – liefst nu, zodat anderen niet namens mij spreken, tegen mijn opvattingen en tegen mijn wil in'', zo besloot hij zijn open brief.

De brief van Vukšic is een nieuwe uiting van ongenoegen binnen het leger over het regime van Miloševic . Eerder brak de voormalige opperbevelhebber van het leger, generaal Momcilo Perišic, openlijk met het regime. Aan de basis is al langer duidelijk dat er veel ontevredenheid heerst. Sinds de aftocht van het leger uit Kosovo, begin juni, wordt voortdurend geprotesteerd en gedemonstreerd – vaak met wegversperringen – door soldaten en reservisten die voor hun inzet in Kosovo niet zijn betaald en die hun geld eisen. In de stad Niš zijn twintig reservisten in hongerstaking gegaan. (Reuters, AP, AFP)