Wereldbank: recordbedrag aan leningen

De Wereldbank heeft in het op 30 juni afgelopen boekjaar 1998/99 leningen aan ontwikkelingslanden toegezegd tot een recordbedrag van 29 miljard dollar (60 miljard gulden). In het voorgaande boekjaar was dat bedrag 28,6 miljard dollar en in het jaar daarvoor 19,1 miljard dollar. Het bedrag dat de Wereldbank daadwerkelijk uitbetaalde beliep het afgelopen boekjaar 24 miljard dollar tegen 24,9 miljard dollar in 1997/98. (AP, ANP)