China vraagt Noord-Korea af te zien van rakettest

China heeft de bezoekende Japanse premier Keizo Obuchi dit weekeinde beloofd druk uit te oefenen op Noord-Korea om geen nieuwe raketproeven te nemen. De lancering van een Noord-Koreaanse drietrapsraket, die over Japan heen vloog, heeft vorig jaar voor grote ophef gezorgd. Maar voorlopig ziet het er nog niet uit dat Noord-Korea van plan is zijn rakettenprogramma te stoppen. Volgens de Amerikaanse senator Robert Toricelli blijkt dat uit gesprekken die hij heeft gevoerd met Noordkoreaanse politici, onder wie de onderminister van Buitenlandse Zaken, Kim Gye-gwan. Toricelli, die vandaag na een bezoek van anderhalve dag terugkeerde uit Noord-Korea, zei in Peking: ,,Ondanks het ontbreken van alle logica en de enorme terugslag die het (lanceren van een raket) zal hebben, geloof ik dat de Noord-Koreanen inderdaad het voornemen hebben nog deze zomer een raket te lanceren.'' De Democraat uit New Jersey weigerde in te gaan op de vraag op welke wijze minister Kim dit voornemen heeft laten blijken.

Amerikaanse politici en diplomaten trachten al geruime tijd het regime in Pyongyang ervan te overtuigen af te zien van een lancering. De proeflancering van een raket voor de lange afstand, vorig jaar augustus, bracht grote onrust teweeg in de Noordoost-Aziatische regio. Volgens Pyongyang evenwel ging het toen slechts om de lancering van een satelliet.

Hoewel sommige waarnemers beweren dat het plan van Noord-Korea niet meer is dan een loos dreigement, nemen zowel de Verenigde Staten als Japan het zeer serieus. Beide landen hebben vorig najaar een militair samenwerkingsverband gesloten tegen een mogelijke raketaanval van Noord-Korea. China verzet zich echter tegen het zogenoemde Theatre Missile Defense (TMD) programma omdat het vreest dat het plan tevens Taiwan omvat. Het eiland is volgens Peking een afvallige provincie. De belofte van Peking, op aandringen van Obuchi, om er bij Noord-Korea op aan te dringen geen raketproeven te nemen, is dan ook een doorbraak.