Nederlanders zijn trots op hun boeren

Nederlanders denken positief over boeren. Boeren zijn namelijk niet dom of afstandelijk maar inventief en sympathiek. Driekwart van de Nederlanders vindt dat boeren goed omgaan met het milieu en goed voor hun dieren zorgen. De consument geeft de boeren en tuinders daarom een dikke zeven gemiddeld.

Dat blijkt uit een onderzoek dat land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland heeft laten uitvoeren onder 300 boeren en ruim 500 consumenten naar het imago van de Nederlandse boeren en tuinders. LTO begon in september vorig jaar met een imagocampagne met de titel `Ondernemers van nature' om ,,het beeld dat de consument van de boer heeft meer in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.'' En met succes, zo blijkt.

Boeren denken ook positief over zichzelf. Maar liefst 81 procent van de Nederlandse boeren en tuinders vindt zichzelf tot de beste vakmensen van de wereld behoren. Ruim 90 procent is trots een Nederlandse boer of tuinder te zijn en eenzelfde percentage vindt zichzelf vernieuwend en betrokken bij de natuur.

Ondanks de slepende affaire van de varkenswet en de dioxinekwestie koopt 85 procent van de Nederlanders liever een Nederlands agrarisch product dan buitenlandse waar.

Volgens LTO-voorzitter G. Doornbos blijkt uit de enquête dat mensen nu een realistischer beeld hebben van agrariërs. ,,Boeren en tuinders doen in hun afzonderlijke sectoren grote inspanningen om aan milieu-eisen te voldoen'', zei hij. ,,De samenleving had jarenlang een achterhaald beeld van de boer, dat is nu gelukkig bijgesteld.''