Partners krijgen gehuwdenpensioen

Geregistreerde partners worden bij hun pensioenregelingen gelijkgesteld aan getrouwde mensen. Ze krijgen een nabestaandenpensioen dat gelijk is aan dat van gehuwden. Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken wil de Pensioen- en Spaarfondsenwet hiervoor veranderen. Het wettelijk geregistreerd partnerschap is sinds januari 1998 mogelijk. Geregistreerde partners krijgen vanaf dat moment wel een nabestaandenpensioen maar dat is in de praktijk vaak lager dan bij gehuwden. (ANP)