Paars-groen regeerakkoord in België

Onderhandelaars van zes partijen hebben gisteren het definitieve akkoord getekend voor een nieuwe Belgische paars-groene regeringscoalitie. Komend weekeinde moeten congressen van Vlaamse en Waalse socialisten, liberalen en groenen de overeenkomst nog goedkeuren. De beoogde liberale premier Guy Verhofstadt hoopt begin volgende week met zijn ministersploeg te kunnen aantreden.

In het regeerakkoord wordt uitgegaan van een economische groei in de komende jaren van 2,2 procent. Als gevolg van de dioxinencrisis zijn de groeiverwachtingen voor dit jaar onlangs verlaagd van 2 naar 1,7 procent. De financiering van de plannen van de nieuwe regeringscoalitie en de kosten voor steun aan de door de crisis getroffen landbouw zullen tot gevolg hebben dat het begrotingstekort dit jaar op 1,3 procent uitkomt. België had zich in het kader van de Economische en Monetaire Unie eerder vastgelegd op een begrotingstekort voor 1999 van één procent om in 2002 een begrotingsevenwicht te kunnen bereiken.

Het regeerakkoord voorziet in een stijging van de uitgaven voor onder andere sociale uitkeringen en investeringen in het openbaar vervoer. Bovendien belooft de nieuwe coalitie een daling van de loonkosten om de werkgelegenheid te stimuleren. Verwacht wordt dat de stijgende kosten ten dele worden gecompenseerd met hogere belastinginkomsten als gevolg van een toenemende economische groei. Met de opbrengst van privatiseringen wil de paars-groene coalitie de overheidsschuld omlaag brengen, waardoor er de komende jaren minder rente hoeft te worden betaald.

De nieuwe regering wil de kwestie van de staatshervorming voor zich uitschuiven en tot punt van onderhandeling maken voor een speciale conferentie, waaraan behalve federale politici ook Vlaamse en Waalse afvaardigingen deelnemen. De Vlaams-nationalistische Volksunie heeft zich hierbij neergelegd. Deze partij neemt niet aan de federale regering deel maar kon via haar positie in het Vlaamse parlement indirect een federaal regeerakkoord blokkeren.