Gedragscode antennes GSM-net

De wildgroei in het Nederlandse antennepark drijft de vijf aanbieders voor mobiele telefonie in elkaars armen. Omdat het aantal beschikbare plaatsen voor hun GSM-antennes beperkt is, hebben Libertel, Dutchtone, Ben, Telfort en KPN gezamenlijk een gedragscode voor de plaatsing van die antennes opgesteld.

Gisteren werd het eerste exemplaar aangeboden aan staatssecretaris M. de Vries van Verkeer en Waterstaat. De aanbieders verplichten zich onder meer gezamenlijk met gemeenten te overleggen als zij ergens een antenne willen plaatsen.

Tot nu toe verliep dat overleg niet altijd even voorspoedig: zo diende Dutchtone een klacht in bij toezichthouder Opta, omdat KPN zijn masten niet zou willen delen. Dergelijke problemen zouden niet meer mogen voorkomen, onderstrepen ze alle vijf in de gedragscode.

Zij trekken bovendien met een brochure samen ten strijde tegen de opvatting dat mobiel bellen schadelijk voor de gezondheid zou zijn.

,,Elke nieuwe techniek kent zijn weerstanden'', zegt W. van den Berg van KPN namens de vijf aanbieders. ,,Denk maar aan de protesten bij de eerste spoorlijn. Sommige mensen zijn bang voor de mogelijke bij-effecten, zoals gezondheidsrisico's. Maar wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de radiogolven voor mobiele telefonie helemaal niet schadelijk zijn.''

Het gezamenlijke initiatief, dat gaat opereren onder de naam MoNet (Mobiele Networkoperators Nederland), heeft echter niet alleen een opvoedkundige achtergrond.

Van den Berg: ,,Wij doen dit ook, omdat wij in de dagelijkse praktijk merken dat die angst voor gemeenten en particulieren een reden is om de plaatsing van antennes tegen te gaan of om te pleiten voor volgens ons onnodige vergunningen.''

Voorlopig werken de aanbieders alleen samen op het gebied van voorlichting.

Van den Berg sluit echter niet uit dat het initiatief op den duur uitgroeit tot een soort brancheorganisatie. (ANP)