Minder hulp van kabinet bij schade

Het kabinet wil dat enkele weersgevoelige bedrijfstakken de schade door overvloedige regenbuien gaan verzekeren. Gebeurt dit niet, dan worden de schadevergoedingen die de Nederlandse overheid betaalt flink beperkt.

Dit heeft het kabinet gisteren besloten met het doel de bijdrage van de overheid aan het betalen van de regenschade te verminderen. De agrarische sector is al begonnen met een onderzoek naar een wateroverlast-verzekering voor de bedrijfstak. Voor particulieren bekijkt de verzekeringsbranche op verzoek van het kabinet al of schade door overstromingen of extreme regen kan worden verzekerd.

Een extreme regenval vorig jaar september en oktober veroorzaakte een omvangrijke schade bij bedrijven en particulieren. Het kabinet verklaarde daarop de Wet Toegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) van toepassing en draaide voor een groot deel van de kosten op. Bedrijven droegen en eigen risico van 35 procent met een maximum van 10.000 gulden. De rest van de schade werd vergoed als deze niet te verzekeren, niet te vermijden en te verhalen was.

Het kostte de Nederlandse overheid ongeveer 1 miljard gulden, naast de asielzoekers de belangrijkste tegenvaller in de begroting voor dit jaar. Om de kosten voortaan wat te drukken wordt het maximum van 10.000 gulden aan eigen risico losgelaten. Verder wil het kabinet dat per bedrijfstak verzekeringen worden opgezet voor de dekking van extreme waterschade. Als deze verzekeringen er niet komen, wordt de WTS versoberd. In dat geval worden bijvoorbeeld de bijdragen van de overheid beperkt tot 50 procent van de totale schade.

Natuurrampen als extreme regenval zijn in principe onverzekerbaar, doordat de premie zo hoog moet zijn dat deze praktisch onbetaalbaar is. Pogingen die na de rivieroverstromingen in 1996 werden ondernomen om verzekeringsconstructies te verzinnen voor waterschade bleken uieindelijk vruchteloos. Het kabinet denkt dat het toch kan, namelijk door verzekeringen per bedrijfstak op te zetten en verwacht eind dit jaar met mogelijke constructies te komen.