Subsidies

Het Fonds voor de Letteren heeft de jaarlijkse `werkbeurzen' aan Nederlandse schrijvers toegekend. Tweehonderd auteurs ontvangen tussen de 15.000 en 60.000 gulden. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een schrijver minstens twee gepubliceerde literaire werken en een deugdelijk werkplan kunnen kunnen laten zien. Bovendien mogen hun totale verdiensten niet boven de 70.000 gulden per jaar uitkomen. Routiniers zoals Louis Ferron, Jacques Hamelink, Jeroen Brouwers en H.C. ten Berge krijgen de laatste jaren de meeste ondersteuning.

De commissie die de kwaliteit van de literatoren toetst, heeft dit jaar tweeëntwintig schrijvers meer geld gegeven dan vorig jaar, zo blijkt uit het nieuwsbulletin Het Schrijvershuis. Opslag kregen onder anderen Kees van Beijnum, Oscar van den Boogaard, Gerben Hellinga, Atte Jongstra, Pamela Koevoets, Astrid Roemer en Dirk van Weelden. ``Meestal gaat het dan om de waardering die men heeft voor het literaire werk'', zegt Jan Kamp van het fonds. ``Al kan het ook zo zijn dat iemand op basis van zijn plannen extra geld krijgt. Met het plan voor een roman van achthonderd pagina's maak je meer kans op een hogere beurs.''

Het Fonds heeft ook weer enkele schrijvers hun beurs ontnomen wegens tekort schietende kwaliteit van hun werk, maar wil niet kwijt wie. Bijna dertig auteurs die vorig jaar nog geld van het fonds kregen (onder anderen Nicolaas Matsier, Anneke Brassinga, K. Michel, Nico Dros en Paul Biegel) zijn van de lijst verdwenen, maar de meeste van hen hebben simpelweg geen subsidie meer aangevraagd. Dat afwijzingen van het fonds niet definitief zijn, blijkt uit de officiële `heroverweging' van het eerder genomen besluit de bundel Slapstickeniepenbierings van de Friese dichter Anne Feddema niet te subsidiëren. Tot woede van de Friese pers overigens, die meent dat het fonds door de herroeping `de oerstallichheid fan de eigen subkommisje oantoond hat'. Ook zijn enkele schrijvers nieuw op de subsidielijst gekomen of teruggekeerd, zoals Erik Bindervoet, Hafid Bouazza, Serge van Duijnhoven, Lieve Joris, Edzard Mik, Nanne Tepper, Hans Warren en Oscar van Woensel. In totaal heeft het fonds vier ton toegekend.