Winstdaling Dura Vermeer

Bouwer Dura Vermeer heeft 1998 afgesloten met een nettowinst van 14,2 miljoen gulden. In 1997 bedroeg de (pro forma) winst 25 miljoen. Het resultaat is vorig jaar echter nadelig beïnvloed door buitengewone baten en lasten van 11,3 miljoen uit fusiekosten en kosten uit het afstoten van onderdelen. De omzet van de vorig jaar ontstane groep is in 1998 gestegen met slechts 2 procent tot 1,4 miljard gulden. (ANP)