Van der Vriesprijs voor Wittenbols

De Mr. H.G. van der Vriesprijs 1999 is toegekend aan Peer Wittenbols voor zijn toneelstuk Noordeloos. Deze prijs wordt eens in de drie jaar toegekend door het bestuur van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers aan een oorspronkelijk Nederlands toneelstuk, dat in de voorafgaande periode voor het eerst werd opgevoerd of gepubliceerd. De Van der Vriesprijs bedraagt ƒ5.000 en zal in september worden uitgereikt.