Slachten van kippen toegestaan

Twaalf Nederlandse pluimveehouders die hun uit België afkomstige kippen niet konden slachten wegens een mogelijke dioxinevervuiling, mogen nu toch slachten. In de overvolle hokken zijn welzijnsproblemen voor de dieren ontstaan. Het vlees blijft geblokkeerd tot duidelijkheid bestaat over de vervuiling. Het slachtafval wordt vernietigd.

De voorraden van acht Nederlandse vetsmelterijen zijn niet vervuild met dioxinen.

Dat blijkt uit analyses van monsters die op 17 en 18 juni zijn genomen door de Algemene Inspectiedienst (AID). Dat schrijven de bewindslieden Faber (Landbouw) en Borst (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De bewindslieden kondigen ook wettelijke regels aan voor het gebruik van vetten voor diervoeders. Het productschap Diervoeder besloot vorige week al om enkele vetstromen te verbieden.

Van de op 10 juni door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) genomen monsters van voorraden van het destructiebedrijf Rendac in Bergum was het merendeel negatief. De vier partijen vet waarin veevoerbedrijf Hendrix UTD in Boxmeer op 18 juni een lichte vervuiling met dioxinen vond, blijken bij nader onderzoek ook veilig. Volgens het bedrijf is bij een nauwkeuriger test minder dan één picogram dioxinen in het vet aangetroffen. De hoeveelheid is minder dan de door de rijksoverheid vastgestelde norm van zes picogram per gram vet.