Overname Una op losse schroeven

De overname van de Utrechtse elektriciteitsproducent Una door het Texaanse Reliant Energy staat op losse schroeven. Het overleg tussen het ministerie van Economische Zaken (EZ), dat de privatisering moet goedkeuren, en de Amerikanen dreigt vast te lopen.

Minister Jorritsma wil ,,een harde financiële garantie van Reliant'' dat Una zijn verplichtingen zal nakomen met betrekking tot de `bakstenen', de onrendabele contracten uit het verleden. De betrokken stroomproducenten moeten de lasten hiervan verdelen nu de stroommarkt wordt geliberaliseerd: ,,We moeten het zwart-op-wit hebben'', aldus EZ. Reliant is niet van plan die garantie te geven. ,,Reliant ziet daar de noodzaak niet van in'', aldus P.J. Witvliet, bestuurssecretaris van Una: ,,Dat doe je niet zomaar. Dat beperkt je mogelijkheden.''

Volgens Witvliet is op basis van de koopovereenkomst ,,de verwachting gerechtvaardigd'' dat Reliant en Una hun verplichtingen zullen nakomen. Dat zou voor EZ voldoende moeten zijn. Het Amerikaanse bedrijf heeft in maart een overeenkomst gesloten met de huidige aandeelhouders van Una, de provincies Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amsterdam. Daarbij is afgesproken dat Reliant 3,4 miljard gulden betaalt aan de huidige aandeelhouders, plus een kapitaalinjectie doet van een miljard. Daarnaast werd 500 miljoen gulden gereserveerd voor het aandeel van Una in de bakstenen die nog verdeeld moesten worden met de drie andere grote stroomproducenten. Valt dat bedrag hoger uit, dan moeten de huidige overheidsaandeelhouders daarvoor opdraaien, tot een maximum van 40 procent van de verkoopprijs, bijna 1,3 miljard. Blijken de bakstenen nog zwaarder, dan betaalt het nieuwe Una/Reliant.

Reliant was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. In de Volkskrant van vanochtend zegt directeur Rob Harvey van het bedrijf: ,,Die deal is helemaal nog niet zeker'', waarbij hij verwijst naar de verdeling van de bakstenen. ,,De politiek debatteert nu over zaken waarvan wij dachten dat ze waren opgelost toen we de overeenkomst sloten.'',

Economische Zaken verwerpt echter de suggestie van Harvey dat het uitblijven van politieke toestemming zo cruciaal kan zijn voor de gerezen twijfel bij de Amerikanen. ,,De toestemming zal komen, zodra wij die garantie hebben. En die is nog steeds niet gekomen'', aldus de woordvoerster. Volgens haar heeft het ministerie signalen van Reliant ontvangen dat de twijfel bij de Amerikanen dieper zit. Zo zou ook de recente klimaatnota van minister Pronk een rol spelen. Die wil de uitstoot van kolencentrales verder verminderen. ,,De klimaatnota is de druppel die de emmer doet overlopen'', zo zou Reliant EZ hebben gemeld.