Netelenbos wil Schiphol houden aan geluidsgrenzen

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft Schiphol gisteren gewaarschuwd dat ze nieuwe overschrijdingen van de wettelijke geluidsgrenzen tijdens de nacht niet zal tolereren.

Naar gisteren tijdens een debat met de Tweede Kamer bleek, is het jaarlijkse geluidsquotum voor de nachtelijke uren - vanaf 23.00 uur tot 6.00 uur - deze maand al op één punt overschreden. Als Schiphol geen maatregelen neemt, dreigt het aantal punten in juli toe te nemen. Netelenbos wilde niet zeggen of ze na nieuwe overschrijdingen één of zelfs meer banen zal laten sluiten.

Volgens de minister zou het vliegveld al veel geluidswinst kunnen boeken door vliegtuigen in plaats van kort voor zes uur 's ochtends even daarna te laten vertrekken. Door vluchten langs iets andere routes te laten aan- en afvliegen kan Schiphol de overschrijdingen eveneens beperken.

Netelenbos erkende dat ze voor wat betreft de dagvluchten aan het eind van het jaar weer enige overschrijdingen zal moeten gedogen. Volgens haar zullen er daarna echter nieuwe regels gereed zijn, waardoor die situatie zich niet opnieuw zal hoeven herhalen. Het kabinet is van plan Schiphol een algemene milieuvergunning onder strikte voorwaarden op te leggen. De luchthaven mag dan grotendeels zelf bepalen hoe ze hieraan voldoet. Maar als de luchthaven de gestelde grenzen overschrijdt, zullen er strenge sancties volgen, zo zei Netelenbos.

De Tweede Kamer toonde zich intussen verbaasd over de aansporingen van de minister aan het adres van Schiphol vorige week om alvast te beginnen met de aanleg van de vijfde baan. De luchthaven voelt hier niets voor, omdat ze eerst alle vergunningen hiervoor binnen wil hebben. Of dat lukt hangt mede af van de Raad van State. Die bestudeert nog een aangepaste versie van het kabinet voor de zogenoemde aanwijzing voor Schiphol. Het kostte het kabinet bijna een jaar de aanwijzing aan te passen en juist daarom was het volgens de meeste Kamerfracties ongepast om Schiphol nu plotseling tot zoveel spoed te manen.

Over de opvang van de verwachte groei van de luchtvaart liet Van Walsem (D66) weten dat zijn partij niets ziet in een vliegveld op een kunstmatig eiland in de Noordzee. Volgens hem kan het kabinet beter aansturen op matiging van de groei. Te Veldhuis (VVD) toonde zich daarentegen iets positiever over zo'n eiland dan voorheen.