Klokkenberg

In het artikel Ruzie rond medisch centrum Klokkenberg krijgt juridisch vervolg (in de krant van donderdag 17 juni, pagina 10) is ten onrechte niet vermeld dat dit is gebaseerd op de processtukken zoals deze zijn gewisseld voor de Raad van discipline van de Orde van advocaten. Zowel de omschrijving van de klacht van dr. G.M.H. Tanke als de reactie en citaten van prof.mr. J.H.A.M. Hubben en diens advocaat prof.mr. L.H.A.J.M Quant in het artikel zijn aan die documenten ontleend.