Kartelbewaker pakt banken en landbouw aan

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat volgend jaar de financiële wereld, de bouwnijverheid en de landbouw onderzoeken op mogelijke kartels. Dit heeft directeur A.W. Kist vanmorgen gezegd bij de presentatie van het eerste jaarverslag van de NMa.

De grote hoeveelheid ontheffingsverzoeken voor branche-afspraken in de bouw en landbouw en de dominantie van enkele grote financiële partijen zijn voor de concurrentiewaakhond aanleiding in deze sectoren extra te goed te kijken naar eventuele verboden afspraken.

Naar welke producten, tarieven of leveringsvoorwaarden de NMa gaat kijken wilde Kist vanmorgen niet zeggen. Het aangekondige onderzoek in de drie sectoren, en in sectoren die bij verrassing onder de loep worden genomen, past in het streven van de NMa om zelf meer onderzoek te doen naar overtreding van de mededingingsregels.

Het verslag over 1998 verschijnt precies op de dag dat de NMa anderhalf jaar bestaat. Het eerste jaar — en ook nu nog — is de NMa vooral bezig geweest met het doen van juridische uitspraken over het al dan niet toestaan van branche-afspraken en over fusies en overnames.

Vorig jaar werden 1040 ontheffingsverzoeken bij de NMa ingediend, drie keer zoveel als verwacht. Detailhandel, bouw, zorgsector, landbouw, transport, zakelijke dienstverlening, cultuursector en energie-branche dienden de meeste verzoeken in.

De afhandeling ervan is volgens Kist ernstig bemoeilijkt door de ,,onvolkomenheden bij het indienen van de verzoeken, waarbij in veel gevallen het meldingsformulier niet volledig werd ingevuld. Inmiddels zijn 486 ontheffingsverzoekn afgehandeld. Kist verwacht dat de rest voor het einde van het jaar is afgedaan.

Ook de hoeveelheid aangemelde fusies viel hoger uit dan verwacht; er werden 154 meldingen gedaan. Anders dan bij de ontheffingsverzoeken, die een eenmalig karakter hebben, is de drukte bij de fusie-toetsing volgens Kist structureel. In 1998 heeft de NMa zes keer besloten dat een vergunning nodig was voor een fusie. Tweemaal werd een vergunning verleend (bijvoorbeeld KBB en Vendex), en eenmaal werd die geweigerd (RAI en Jaarbeurs).

Vorig jaar zijn 266 klachten ingediend over kartelpraktijken door partijen die zich daardoor benadeeld voelen. Kist zegt ook veel te hebben aan tips van bedrijven in een kartel die informatie geven in ruil voor een lagere boete.