Kamer verdeeld over Kennisnet

PvdA en VVD kunnen onder voorwaarden instemmen met het Kennisnet, een computernetwerk dat scholen met elkaar verbindt en toegang geeft tot bibliotheken, musea en tot `gekuiste' delen van Internet. D66 en CDA houden daar problemen mee. Zij vinden dat de scholen zelf moeten weten of ze gebruik maken van het Kennisnet of een directe aansluiting nemen op internet.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de plannen van minister Hermans (Onderwijs) over computers in het onderwijs. Eerder dit jaar was een Kamermeerderheid kritisch over zijn plannen, met name over het Kennisnet. Volgens Hermans blijkt uit recent onderzoek dat het Kennisnet de goedkoopste oplossing voor scholen is. Kennisnet kost ongeveer 45 gulden per leerling per jaar.

D66 vindt dat de minister niet voor de scholen moet beslissen. Volgens de Democraten kan het geld voor het Kennisnet beter rechtstreeks aan de scholen worden gegeven. Het CDA sluit zich daarbij aan. ,,Voor computers in de klas is het ambitieniveau in deze kabinetsperiode naar beneden bijgesteld'', zegt CDA-Kamerlid Wijn. ,,Voor het Kennisnet niet.'' Volgens hem is onduidelijk welk rendement het net oplevert voor de leerlingen.