Inkrimping varkensstapel krijgt steun

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt minister Brinkhorst (Landbouw) in zijn plan door te gaan met de inkrimping van de varkensstapel.

De interimwet, die Brinkhorst in voorbereiding heeft, zal volgens de Kamer tot die tijd voldoende waarborg bieden voor een groeistop van het aantal varkens.

Brinkhorst had de Kamer twee dagen geleden een aantal ,,denkbare alternatieven'' voorgelegd over hoe hij de komende jaren de krimp van de varkensstapel wil bewerkstelligen. Met die alternatieven wil hij de omstreden herstructureringswet omzeilen. Die wet werd meerdere malen door rechters afgeschoten en is sinds 23 februari grotendeels buiten werking geplaatst. De komende zomer zal Brinkhorst deze alternatieven verder uitwerken, zodat de Kamer in september een keuze kan maken. De aanvullende maatregelen zijn nodig omdat Nederland volgens de Europese richtlijnen voor 2002 14 miljoen kilogram fosfaat uit varkensmest minder in het milieu moet laten verdwijnen.

Een aantal partijen in de Kamer vindt dat Brinkhorst ,,wat traag op gang is gekomen''. CDA en PvdA hadden verwacht al vandaag een uitgewerkt voorstel over de aanpak van de varkenshouderij te krijgen. ,,Het mag een tandje meer zijn'', aldus PvdA'er Feenstra.

Het CDA noemde de brief van Brinkhorst ,,nietszeggend''. ,,Ik kan hier geen concrete plannen uithalen'', aldus Atsma (CDA). Volgens hem is het noodzakelijk dat de minister ,,zo snel mogelijk met de sector in gesprek gaat. Alleen dan is er een oplossing met voldoende draagvlak mogelijk''.

SGP'er Van der Vlies noemde Brinkhorsts opstelling ,,eerder een oorlogsverklaring dan een treeplank naar een open discussie.'' Brinkhorst: ,,Van vrijblijvendheid in de sector kan geen sprake meer zijn. Die vrijblijvendheid heeft de afgelopen jaren alleen maar tot bijstellen, uitstellen en afstellen geleid, met een steeds groter wordende varkensstapel tot gevolg.''

Brinkhorst zei begrip te hebben voor boeren die in de problemen zitten. In de nieuwe plannen zal meer nadruk komen te liggen op de individuele varkenshouder, liet hij weten.