Finnen zien Nederland als springplank

Dat Finland zijn focus van het Oosten naar het Westen heeft verplaatst wordt nu ook in het Nederlandse bedrijfsleven merkbaar. De recente overnamepogingen van Van Leer en Sphinx door Finnen tekenen de nieuwe mentaliteit in het land, aldus minister Kimmo Sasi van buitenlandse handel.

De kooplust onder Finse bedrijven is voorlopig nog niet bevredigd. Huhtamäki (verpakker Van Leer) en Sanitec (sanitairproducent Sphinx) zullen niet de laatste Finse overnemers zijn van Nederlandse bedrijven. ,,Nederland begint voor veel Finse bedrijven de springplank voor het Europese vasteland te worden. Sinds de val van de Muur is de focus van ons bedrijfsleven veel meer op het Westen komen te liggen. Omdat Nederland voor ons tot de grootste handelspartners behoort, zijn er maar weinig Finse bedrijven die geen contacten met Nederland hebben'', stelt de Finse minister Kimmo Sasi van buitenlandse handel.

De laatste grote overname van Finse bodem dateert van 1989 en betrof — hoe kan het anders - een papierfabriek, namelijk Berghuizer Papier in Wapenveld. Met Huhtamäki en Sanitec wordt in elk geval bewezen dat Finse bedrijven niet per definitief in de papier- of telecomwereld (Nokia) actief zijn, aldus Sasi.

De Finse minister, lid van de conservatieve Coalitiepartij, bezocht gisteren Nederland om het Europese voorzitterschap van zijn land (vanaf vrijdag) toe te lichten. Behalve de buitenlandse handel heeft de bewindsman ook Europese zaken in zijn portefeuille.

Vooral het recente lidmaatschap van Finland, in 1995, heeft de Europese contacten een extra impuls gegeven. ,,Essentieel voor de buitenlandse handel is natuurlijk de rol van Nokia die als een soort locomotief functioneert. Zo'n tien jaar geleden hadden we een erg eenzijdige export met bijna uitsluitend hout- en papierproducten. Nu zien we dit vooral als een sterke basis, zeker omdat er ook nog een grote machine-industrie aan de papierproductie verbonden is.''

Nu dreigt de balans zelfs door te slaan naar de andere kant. Als Nokia niest is de hele Finse economie verkouden. De beursindex van Helsinki wordt bijvoorbeeld voor meer dan de helft bepaald door de koers van het telecombedrijf. ,,Natuurlijk bestaat dat risico, maar in vergelijking met tien jaar geleden is het verschil enorm. Mede door de invloed van Nokia zijn er heel veel bedrijfjes opgericht die zich met telecom of met Internet bezighouden. Die afhankelijkheid van Nokia is een risico, maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat de groei van mobiele communicatie en van Internet ophoudt. Daarvoor is de technologie te belangrijk geworden.''

Dankzij Nokia wordt jaarlijks voor 161 miljoen gulden aan telecomproducten Nederland ingevoerd, in vergelijking met de hout- en papierproducten (goed voor 1,3 miljard gulden) nog altijd een gering bestanddeel. Met een export van 3,3 miljard gulden naar Nederland behoort Finland nog maar net tot de twintig grootste handelspartners. ,,De invloed van Nederland in mijn land is veel groter. Met Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk doen wij de meeste handel, maar direct daarna komt Nederland.''

De eens zo belangrijke rol van de Russische buurman als handelspartner is voorlopig voorbij. Tot de jaren negentig werd een kwart van de buitenlandse handel van Finland door de Sovjet-Unie afgenomen. ,,Door de politieke crisis is dat aandeel in één jaar van 25 naar 1 procent gedaald. Vervolgens krabbelde de export weer op, maar de recente financiële crisis zorgde weer voor een halvering tot vier procent'', aldus Sasi.

Het lidmaatschap van de Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat Finland zich nog meer op het Westen is gaan oriënteren. Het heeft het land geen windeieren gelegd, want de economie is de afgelopen jaren (na een langdurige recessie) gemiddeld elk jaar met meer dan vijf procent gegroeid. ,,Juist omdat wij zelf nog maar vier jaar lid zijn van de EU weten wij als geen ander hoe belangrijk de aansluiting met de Unie is. Tijdens het Finse voorzitterschap willen we dan ook veel aandacht besteden aan de uitbreiding van de Europese Unie. Elk land dat zich in Europa bevindt en zich wil committeren aan de eisen, moet de komende zes maanden in elk geval een perspectief krijgen op het lidmaatschap. Voor een exact tijdschema is het nu nog te vroeg.''

Ook de oostelijke ligging van Finland zal volgens Sasi de invulling van het voorzitterschap beïnvloeden. ,,Direct aan onze grenzen zien we hoe groot de armoede bijvoorbeeld in Rusland is. Ook onze traditionele banden met de Baltische staten spelen natuurlijk een rol, want die landen beschouwen wij nu al als thuismarkten.''

Naast de wederopbouw van Kosovo (,,nog veel te weinig aandacht gekregen ondanks de vele socialistische regeringen in Europa'', aldus de Finse conservatieve politicus) moeten ook de problemen aan de Russische grens worden opgelost. ,,Transporteurs uit de Europese Unie ondervinden daar heel veel problemen. Dan moeten de chauffeurs weer een nieuw stempeltje hebben, dan moeten de banden weer aan nieuwe eisen voldoen. Dergelijke eisen doen de transportwereld veel schade en ik hoop dat we daar een einde aan kunnen maken.''