Brussel roept Formule I-baas ter verantwoording

De Europese mededingingsautoriteiten beschuldigen de Engelsman Bernie Ecclestone van misbruik van zijn monopoliepositie in de Formule I, de eredivisie van de autorensport. Europees Commissaris Van Miert is na een onderzoek dat twee jaar in beslag heeft genomen tot de conclusie gekomen dat de regels waaronder Ecclestone zijn raceimperium beheert niet voldoen aan de EU-normen. Bovendien wordt de handel en wandel van Ecclestone volgens de commissie gekenmerkt door een enorme belangenverstrengeling.

Centraal in de kritiek van Brussel op Ecclestone staan de televisierechten voor de races, die de Brit tot 2020 exclusief heeft verworven van de FIA (de internationale automobielfederatie), die zelfs geen poging heeft gedaan een concurrerend bod te overwegen. Volgens EU-regels mogen televisierechten maximaal aan een periode van vijf jaar zijn gebonden. Bovendien heeft Ecclestone een bestuurszetel in de FIA, die wordt geleid door zijn vroegere vertrouwensman en advocaat Max Mosley. Van Miert vindt dat de FIA de televisierechten wel erg gemmakkelijk heeft afgestaan aan Eccelstone.

De tv-rechten dienen als onderpand voor een obligatielening van 1,4 miljard dollar die Ecclestone in mei heeft uitgegeven voor Formule One Holdings (FOH), de holding waaronder zijn werkmaatschappijen hangen. Met de opbrengst van de obligatielening wil hij ondermeer investeren in digitale televisie, waarvan Ecclestone via het zogeheten pay per view voor de toekomst gouden bergen verwacht voor de Formule I. Eerder heeft Ecclestone zich al tot twee keer toe toegang tot de kapitaalmarkt proberen te verschaffen via een beursgang. Maar met de bezwaren van Van Miert tegen de gang van zaken rond Ecclestone – maar ook door de hebzucht van de raceteams die een groter deel van de beursopbrengst wilden hebben – bleek het naar de beurs brengen van FOH door achtereenvolgens Goldman Sachs, Stanley Morgan en Deutsche Bank niet haalbaar.

Ecclestone en FOH krijgen tot september van de Europese Commissie de tijd zich te verweren tegen de aanklachten. In die periode zullen ook concurrenten van FOH die de zaak aanhangig hebben gemaakt in Brussel worden gehoord. Vorig jaar werd 280 miljoen gulden verdiend door FOH. Een bedrag waarvan veertig procent weer werd uitgekeerd aan de raceteams, waar jaarbudgetten van honderd miljoen gulden of meer geen uitzondering zijn.

Televisie is de geldkurk waar Formule I op drijft. Maar ook aan merchandising en de organisatie van de zestien races over de hele wereld wordt door Ecclestone zwaar verdiend. De Sunday Times, die jaarlijks en lijst van 500 rijkste Britten publiceert, schat het privé vermogen van Ecclestone op 375 miljoen pond (bijna 1,2 miljard). Vanuit zijn kantoor bij Hyde Park in Londen bestuurt Ecclestone zijn imperium met harde hand. De actviteiten zijn ondergebracht in een aantal werkmaatschappijen waarvan de financiële belangen grotendeels zijn ondergebracht op de fiscaal vriendelijke Kanaaleilanden. Ecclestone bepaalt de regels van de Formule I, vrijwel iedereen die iets met deze sport wil doen moet eerst bij hem langs om af te rekenen.