Belang Schiphol overschat

De rol van Schiphol en de Rotterdamse haven als aanjagers van de Nederlandse economie is niet zo groot als beide beweren. Qua uitstraling naar het achterland leggen de lucht- en zeehaven het af tegen bedrijven uit andere sectoren.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Rijkuniversiteit Groningen (RuG) en TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek in het rapport `Clusters en Linkages in Beeld'.

Rotterdam en Schiphol hebben met hun transportfunctie vooral een internationale uitstraling. Bedrijven in hun directe omgeving en in de rest van het land profiteren van die doorvoer eigenlijk maar weinig. Dat veel bedrijven zich bij Schiphol vestigen heeft volgens de Groningse professor J. Oosterhaven vooral te maken met factoren zoals goede bereikbaarheid, prima bedrijventerreinen en voldoende aanbod van geschoold personeel.

,,Rotterdam en Schiphol slagen er goed in de landelijke politiek van hun economisch belang te overtuigen. Maar het wetenschappelijk bewijs dat een verdubbeling van het aantal vluchten op Schiphol automatisch tot een grote toename van bedrijvigheid buiten de luchthaven leidt, ontbreekt'', aldus Oosterhaven in een toelichting.

Het havenbedrijf Rotterdam vindt de conclusies van het onderzoek voorbarig. ,,Het onderzoek baseert zich op slechts één statistiek van het CBS, en dat is niet meer dan één bouwsteen van economisch belang'', aldus een woordvoerder van het havenbedrijf. Dat de haven weinig uitstraling zou hebben naar de regio is onwaar. ,,Ga dat maar uitleggen aan de 300.000 werknemers die in of bij de haven werken'', aldus een woordvoerder. Ook nationaal gezien is de haven belangrijk. Volgens de gemeente Rotterdam is de haven goed voor 8 procent van alle bedrijvigheid in Nederland.

Schiphol is eveneens verbaasd over de conclusies van het rapport. ,,Je hoeft hier maar rond te kijken om te zien dat het hier bruist van de economische bedrijvigheid'', zegt een woordvoerder.

Oosterhaven heeft begrip voor de verbaasde reacties op het onderzoek Economisch belang is niet hetzelfde als de `economische verwevenheid' die Oosterhaven heeft onderzocht. De onderzoekers hebben vooral gekeken naar de mate waarin een bedrijfstak uitstraling heeft op de regio. Deze zogeheten `spin off' is echter een relatief begrip. De geringe positieve economische effecten van een groot bedrijf kunnen qua volume groter zijn dan de omvangrijke `spin off' van een kleiner bedrijf.