Bangemann plotseling weg bij Commissie

Europees Commissaris Bangemann (Industrie en Telecommunicatie) heeft voorzitter Santer van de Europese Commissie en bondskanselier Schröder laten weten zijn functie zo spoedig mogelijk te willen neerleggen om een baan te aanvaarden bij het Spaanse Telefonica. Tijdens zijn commissariaat heeft hij onderhandeld met het Spaanse telefonie-concern over de functie. De geldende gedragscode voor Eurocommissarissen schrijft voor dat zij iedere schijn van vermenging van persoonlijke belangen met die van de Commissie moeten vermijden.