Ambtenaar verdacht van fraude

De Brabantse gemeente Son en Breugel bij Eindhoven heeft een 37-jarige ambtenaar op staande voet ontslagen als hoofd van de afdeling gemeentewerken. De man heeft volgens burgemeester en wethouders aan diverse bedrijven opdrachten verstrekt die niet zijn uitgevoerd, maar waarvoor de gemeente wel op gezag van de ambtenaar de rekeningen heeft betaald.

Het gaat om een bedrag van in totaal meer dan 250 duizend gulden. Bij de fraude zijn volgens het college drie bedrijven van buiten de regio betrokken. De zaak kwam aan het rollen tijdens een recente controle van de jaarrekening over 1998. De gemeente heeft bij justitie in Den Bosch aangifte gedaan van oplichting. De rijksrecherche is een onderzoek begonnen, maar de verdachte is nog niet gehoord.

Burgemeester J. Baardmans verklaart vandaag tegenover het Eindhovens Dagblad dat de fraude mogelijk was doordat de ambtenaar, die sinds anderhalf jaar voor de gemeente werkte, een eigen budget beheerde voor een aantal gemeentelijke werken. ,,Het ging bijvoorbeeld om werk aan rioleringen, verhardingen bij speeltuinen en dergelijke. In de regel moet de uitvoerend ambtenaar ook een paraaf zetten voordat een rekening wordt betaald. Maar het was niet verboden als het hoofd gemeentewerken hiervan afweek. Daar heeft de man misbruik van gemaakt'', aldus Baardmans. Gemeentesecretaris A. van Etten verklaart tegenover de krant dat de ambtenaar de drie bedrijven nog kende van zijn vorige werk bij enkele gemeenten in Zuid-Holland.