400.000 aanvragen EK-duels Oranje

Vannacht om twaalf uur gaat de verkoop van start van de resterende 40.000 toegangskaarten voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar die niet zijn verkocht in de eerste fase. Het zijn entreebiljetten voor zestien van de 31 wedstrijden, in aantal variërend van 500 tot 4.000 kaarten per duel. Het betreft voornamelijk wedstrijden in België en één groepswedstrijd in Arnhem en Eindhoven en twee in Rotterdam. Er zijn tevens plaatsen vrij voor de kwartfinale in Brussel op 24 juni.

Belangstellenden kunnen kaarten aanvragen via Internet, een speciaal telefoonnummer (0900-0055) of schriftelijk (postbus 70028, 3000 LK Rotterdam). Anders dan in de eerste fase, toen toewijzing plaatsvond via loting, geldt nu: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Degenen die denken nog in aanmerking te komen voor wedstrijden van het Nederlands elftal zijn voor de eerste fase te laat. Voor de drie groepswedstrijden zijn 400.000 aanvragen binnengekomen, voor 42.000 beschikbare plaatsen. In totaal kreeg Euro 2000 van 130.000 verschillende mensen bestellingen voor 1 miljoen 50.000 entreebewijzen, terwijl er voorlopig 400.000 plaatsen beschikbaar zijn gesteld (een derde van het totaal). De eerste verkoopfase was met name aantrekkelijk voor de Belgische en Nederlandse voetballiefhebbers omdat zij als enigen al weten waar en wanneer hun nationale elftal speelt in de groepswedstrijden. Ook voor de finale kwamen nu al twee keer zoveel aanvragen binnen als de capaciteit in De Kuip het toelaat.

Per brief moeten 44 procent van de aanvragers inmiddels een toezegging voor een of meerdere kaarten hebben gekregen. De resterende 56 procent kreeg een afwijzing. Zij zijn twee weken geleden door de computer uitgeloot. Dat gebeurde volstrekt willekeurig. Woordvoerder Richard van der Eijk: ,,Dit is gecontroleerd door het Nederlands Meetkundig Instituut en een notaris. De ingelote nummers die op aanvraagformulieren stonden zijn ook nog eens door de computer duizenden keren gecheckt.''

Voor teleurgestelde Oranje-fans is er nog hoop. Na de loting op 12 december zullen via de deelnemende voetbalbonden gemiddeld weer 34 procent van de beschikbare toegangsbewijzen (in totaal 400.000) worden aangeboden. Voor Nederland betekent dit dat er via de KNVB per wedstrijd nog twintig procent van de stadioncapaciteit beschikbaar komt. De bond verzorgt de distributie. In de Arena of De Kuip gaat dat om tienduizend kaarten. De KNVB zal de helft daarvan beschikbaar stellen aan de supportersclub Oranje, een kwart gaat naar personen uit de voetbalbond en een kwart naar commerciële partners.

Buiten de 68 procent van de toegangsbewijzen die direct naar het grote publiek gaat, stelt Euro 2000 aan sponsors veertien procent beschikbaar, acht procent ten behoeve van mediafaciliteiten en pers, vijf procent voor UEFA en FIFA en hetzelfde percentage voor hospitality. Bedrijven kunnen voor duizenden guldens (het exacte bedrag wordt nog bekend gemaakt) in het najaar een set van tien kaarten bestellen die onder meer recht geven op een entreekaart, een parkeerplaats en een diner.