Zalm: gat met Duitse rente aanpakken

De uitstaande Nederlandse staatsschuld wordt doorzichtiger en eenvormiger gemaakt. Deze herstructurering van de uitstaande staatsschuld moet er voor zorgen dat het nadelige renteverschil (de `spread') met Duitsland terugloopt.

Dit heeft het Agentschap van Financiën, dat voor het rijk de operaties op de kapitaalmarkt verzorgt, vanmorgen namens minister Zalm (Financiën) bekendgemaakt. In de herstructureringsoperatie zullen kleinere, minder goed verhandelbare, staatsobligaties door beleggers kunnen worden ingeruild voor bestaande grotere staatsleningen die daarmee beter verhandelbaar worden.

Het rijk moet, sinds de invoering van de euro, met zijn staatsleningen concurreren met andere euro-landen. Omdat die, zoals Duitsland, en Frankrijk, in de regel grotere staatsleningen uitschrijven die beter verhandelbaar zijn op de internationale obligatiemarkt, dreigt voor Nederlandse staatsleningen een prijsnadeel op de internationale markt. Beleggers prefereren obligaties die meer liquide (makkelijker aan- en verkoopbaar) zijn.

Door de relatief lagere prijs van Nederlandse schuld, is de effectieve rente hoger. In 1997 was deze effectieve rente (het rendement) op Nederlandse tienjaars-staatsleningen nog 0,15 procent lager dan vergelijkbare Duitse leningen. Maar met de komst van de euro is dat voordeel omgeslagen in een nadeel. Vanmorgen bedroeg het renteverschil 0,17 procent in het nadeel van Nederland.

,,Vroeger speelde de kredietwaardigheid van landen een rol bij de rente die zij betaalden. Maar prognoses dat dit ook binnen de Economische en Monetaire Unie verschil zou maken, zijn nauwelijks uitgekomen. Liquiditeit is een veel bepalender factor'', zei P. van Wansem van het Agentschap vanmorgen. ,,We moeten niet de illusie koesteren dat we kunnen concurreren met Duitsland op het gebied van liquiditeit. Maar door de structuur van de Nederlandse markt beter te maken dan de Duitse, kun je dat nadeel wel compenseren.''

Om de gemiddelde omvang van Nederlandse staatsleningen groter te maken, was al begonnen met het terugbrengen van de uitgifte van nieuwe leningen, tot slechts twee per jaar. Ook het aantal looptijden is sterk teruggebracht. Nu worden enkel nog leningen uitgebracht met een looptijd van 3 jaar of 10 jaar, en wordt van tijd tot tijd de bestaande 30-jarige staatslening opgehoogd.

De maatregel die vanmorgen is aangekondigd stelt beleggers in staat om van bestaande, kleine en moeilijker verhandelbare leningen over te stappen op omvangrijker en beter verhandelbare leningen. 8,25 Procents-obligaties die aflopen in februari en juni 2002 mogen worden geruild voor de jongste 3 procentslening per 2002. De 7 procents-obligatie per 2005 en de 6,75 procents-obligatie per 2005 mogen worden omgeruild voor de 7,75 procentslening per 2005. Met de operatie is een bedrag aan uitstaande leningen van 19 miljard euro (42 miljard gulden) gemoeid.