Tekort hoger opgeleiden op arbeidsmarkt

Het tekort aan hoger opgeleiden neemt toe, vooral in de techniek, de gezondheidszorg en het onderwijs. De totale instroom van nieuwe studenten, vorig jaar een stijging met vijf procent, is onvoldoende.

Dit blijkt uit publicaties die de overkoepelende organisatie van hogescholen, de HBO-raad, gisteren aan minister de Vries (Sociale Zaken) overhandigde. Volgens de voorzitter van de HBO-raad, F. Leijnse, zullen de hogescholen andere categorieën studenten moeten aantrekken om te voorkomen dat de arbeidsmarkt teveel onder druk komt te staan. Hij denkt daarbij aan allochtone jongeren en volwassenen die al een baan hebben, maar zich willen bijscholen op HBO-niveau.

Daarnaast zou het aantal studenten dat uiteindelijk een diploma haalt omhoog moeten, stelt Leijnse. Van de studenten die in 1993 met hun studie begonnen, heeft na vijf jaar bijna 55 procent een diploma. De verwachting is dat dat percentage na zes jaar is gestegen tot 60 procent. Dat veertig procent na zes jaar nog geen diploma heeft komt voor een deel doordat werkgevers studenten al tijdens een stage een contract aanbieden. Leijnse bepleitte terughoudendheid van werkgevers omdat het wegkopen van ongediplomeerden de krapte op de arbeidsmarkt op de langere termijn niet oplost.

Afgestudeerde HBO'ers profiteren van de tekorten op de arbeidsmarkt. De meesten vinden na hun studie zonder moeite een baan op het gebied van hun opleiding. De werkloosheid onder HBO'ers is de afgelopen drie jaar gedaald van zeven tot drie procent. Alleen het kunstonderwijs steekt daar relatief slecht bij af met elf procent werklozen. Tachtig procent van de afgestudeerden vindt een baan op HBO-niveau.

De salarissen voor afgestudeerde HBO'ers zijn het afgelopen jaar gemiddeld met negen procent gestegen. Pas afgestudeerden zijn financieel het beste af in de techniek: het aanvangssalaris in die sector is 3.860 gulden bruto.

Minister de Vries erkende de arbeidsmarktproblemen, maar stelde ook dat voor het overgrote deel van de HBO'ers de banen voor het opscheppen liggen. ,,Dat is wel eens anders geweest. Laten we dus niet somberen.''