Stichting moet kunst op straat stimuleren

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur wil een nieuwe stichting oprichten die zich gaat bezighouden met het `stimuleren, bemiddelen en begeleiden' van beeldende kunstopdrachten in de openbare ruimte.

Deze Stichting Kunst en Openbare Ruimte zal het huidige Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten, dat zich vooral bezighoudt met het begeleiden en initiëren van kunstprojecten in de openbare ruimte, vervangen en bovendien een aantal nieuwe taken krijgen. De stichting krijgt een budget van zeven miljoen gulden, twee miljoen meer dan dat van het huidige Praktijkbureau.

Met dit plan volgt Van der Ploeg een advies van de Raad voor Cultuur, die in september van het vorig jaar stelde dat het opdrachtenbeleid voor kunst in de openbare ruimte `is gebaat bij de oprichting van een zelfstandige organisatie met een eigen identiteit'. Tot nu toe was het Praktijkbureau onderdeel van de Mondriaanstichting, die het Bureau wilde opheffen, onder meer omdat het `zijn oorspronkelijke pioniers- en voorbeeldfunctie in belangrijke mate (heeft) verloren'. Met het plan voor deze nieuwe Stichting gaat de staatssecretaris recht tegen deze plannen van de Mondriaanstichting in.

Als `procesbegeleider' van de nieuw op te richten stichting is Geert Dales benoemd, de huidige directeur van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst en raadslid voor de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad. Volgens Dales zal de nieuwe stichting `nieuwe wegen inslaan en nieuwe beleidsterreinen ontwikkelen', vooral op het gebied van architectuur en stedenbouw. ,,De komende jaren staan er grote stedenbouwkundige plannen op stapel. Een van de taken van de nieuwe stichting zal zijn om te kijken wat de rol van beeldende kunst kan zijn bij wat de staatssecretaris `kwaliteitsverhoging van de leefomgeving' op dergelijke plaatsen noemt. Daarvoor praten we nu met diverse instellingen op het gebied van architectuur en kunst in de openbare ruimte.''

Over de exacte taakstelling en de wijze waarop de nieuwe stichting wordt losgekoppeld van de Mondriaanstichting, voert Dales op dit moment gesprekken met betrokkenen. Zowel Melle Daamen, directeur van de Mondriaanstichting als Tom van Gestel, directeur van het Praktijkbureau, was niet voor commentaar bereikbaar.