Slotpleidooi Öcalan

,,Ik ontken de beschuldiging van hoogverraad. Ik geloof dat ik strijd voor de eenheid van het land en voor de vrijheid. Ik geloof dat ik heb gestreden voor een democratische republiek en niet tegen de republiek. Ik hoop dat het probleem, ontstaan door historische fouten, zal worden opgelost. Ik wil dat deze rechtszaak daartoe bijdraagt. Ik herhaal mijn oproep, de belofte die ik bij aanvang deed, tot een rechtvaardige en eerlijke vrede en broederschap binnen de democratische republiek. Ik vraag de mensen, de staat en alle sociale krachten hun plicht te doen. De toekomst van het land ligt in de vrede en niet in oorlog. Ik groet u allen.''