Servische student 4

De dag na de val van Srebrenica meldde ik me voor een bespreking met een docent van de lokale universiteit. Die weigerde mij te spreken. De Nederlandse overheid had volgens hem de moslims in Srebrenica niet verdedigd en ik was Nederlander, dus schuldig. Het gevoel van onrecht dat je dan voelt is moeilijk te beschrijven en wens ik niemand toe.

Een jaar later heeft de man in kwestie ingezien dat zijn handelwijze verkeerd was, en mij zijn oprechte excuses aangeboden voor dat besluit. Hij zag in dat emotie een slechte raadgever is en je in veel gevallen doet vervallen tot dezelfde handelwijze die je veroordeelt. Ik hoop en verwacht dat Carp zijn excuses zal aanbieden aan Jelena Dadic en haar een eerlijke en gelijke kans zal bieden in het toelatingstraject.