Servische student 1

Dit is werkelijk te belachelijk voor woorden: een studente die niet wordt toegelaten tot een school wegens misdaden die haar land begaan heeft (NRC Handelsblad, 22 juni). Kun je één persoon de misdaden van het regime waaronder zij leeft aanrekenen? Natuurlijk niet. ,,Mijn persoonlijke mening is niet te scheiden van de formele kant van de zaak'', zegt Carp, maar wat bedoelt hij daarmee? Dat deze studente niet kan worden toegelaten omdat hij daar persoonlijk problemen mee heeft? Sinds wanneer tellen dat soort dingen mee bij toelatingsgesprekken voor een opleiding. Een opleiding (maar ook bijvoorbeeld een bedrijf) moet mensen selecteren op persoonlijke capaciteiten. Niet op ras, afkomst, (levens)overtuiging, politieke correctheid of andere niet terzake doende eigenschappen.

    • Jarjan Fisher