Problemen bij Ceteco

De onderhandelingen van Ceteco met de belangrijkste financiers zijn in een impasse geraakt. Het handelshuis, waarin Hagemeyer een meerderheidsbelang heeft, heeft de financiers voorgesteld een deel van de vorderingen om te zetten in eigen vermogen. Dit omdat de markt voor producten als tv's en wasmachines in Latijns Amerika nog geen tekenen van herstel vertoont. Het bedrijf zal daardoor in het eerste halfjaar een fors verlies lijden. Ceteco ontkent dat het op het punt staat overgenomen te worden. Het bedrijf zoekt nog steeds een strategische partner.