Partijleider D66 relativeert conflict

Het conflict in het kabinet over de benoeming van een nieuwe burgemeester in Utrecht is een ,,incidentje'' dat geen gevolgen mag hebben voor de samenwerking in de paarse coalitie. D66-leider De Graaf heeft dit gisteravond gezegd in het tv-programma Den Haag Vandaag.

De Graaf nam afstand van uitlatingen die vice-fractievoorzitter Bakker van D66 afgelopen weekeinde heeft gedaan, waarbij hij het optreden van minister Peper (Binnenlandse Zaken) heeft bestempeld als ,,schaamteloze machtspolitiek''. Peper dreigde afgelopen vrijdag met aftreden als het kabinet de Amersfoortse burgemeester Brouwer-Korf niet zou benoemen tot burgemeester van Utrecht. De bewindslieden van D66 en de VVD gaven de voorkeur aan oud-staatssecretaris Kohnstamm.

D66-fractieleider De Graaf noemde de woorden van vice-voorzitter Bakker ,,wat zwaar aangezet'', hoewel hij ,,de emotie van het eerste ogenblik'' wel begreep. De commotie over de benoeming van een PvdA-burgemeester in Utrecht deed De Graaf af als ,,een heel Haagse storm in een heel Haags glas water''. De Graaf pleitte ervoor dat de coalitie zich zou gaan concentreren op ,,de inhoud van het beleid'', zoals het belastingplan voor de 21-ste eeuw en terugkeerbeleid voor asielzoekers.

De fractieleider van D66 in de Eerste Kamer, Schuyer, heeft gisteren gezegd dat zijn fractie niet zal zwichten voor het machtswoord van minister Peper bij de stemming over de vorming van Twentestad. De Tweede-Kamerfractie van D66 heeft al tegen gestemd, ondanks afspraken in het regeerakkoord. In de Eerste Kamer kunnen de stemmen van D66 niet worden gemist om het wetsvoorstel aan een meerderheid te helpen. De senaat spreekt volgende week in commissieverband over Twentestad. Plenaire behandeling en stemming volgen na het zomerreces.