Onderzoek naar corruptie Parijse burgemeester

Een Franse rechter is een onderzoek begonnen naar mogelijke corruptie door Jean Tiberi, burgemeester van Parijs. Tiberi, de rechterhand van president Jacques Chirac ten tijde van diens Parijse burgemeesterschap, was mogelijk betrokken bij illegale financiering door de Parijse dienst voor woningbeheer (OPAC) ten gunste van de eigen partij, de gaullistische RPR. Tiberi was sinds 1978 voorzitter van het bestuur van de OPAC.

In het verleden is vaak gesuggereerd dat Tiberi zijn burgemeesterschap dankt aan de kennis die hij heeft van de illegale partijfinanciering van de RPR. Twee weken geleden heeft Tiberi zich opnieuw kandidaat gesteld voor het burgemeesterschap. Hij noemde het onderzoek gisteren in een eerste reactie ,,onbegrijpelijk'' en ,,ingegeven door politieke bijbedoelingen''.

Bij de RPR, ooit door Chirac in het leven geroepen als fundament voor zijn presidentsverkiezing, zou de angst groot zijn dat Tiberi de verkiezing verliest en de sinds jaar en dag door rechts bestuurde stad in handen valt van de socialisten. Dat zou wel eens de corruptie aan het licht kunnen brengen waardoor herverkiezing van Chirac in 2002 ernstig in gevaar zou komen.

De RPR is toch al in grote problemen. De partij zal nog bijna een jaar zonder secretaris-generaal zitten. Tot die tijd neemt Nicolas Sarkozy, die deze functie juist had opgegeven na de grote nederlaag tijdens de Europese verkiezingen van twee weken geleden, het partijleiderschap waar. Het uitstel van de benoeming van een nieuwe partijleider bewijst volgens commentatoren opnieuw de ontreddering van de gaullistische partij. De onzekerheid in de partijtop blijkt ook uit het besluit van Philippe Séguin, de oud-partijleider die uit onvrede met het beleid het lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen neerlegde, om niet uit de partij te stappen. Algemeen werd aangenomen dat Séguin zich zou aansluiten bij de RPF van diens politieke bondgenoot Charles Pasqua, die eerder wel de RPR verliet. In plaats daarvan heeft Séguin besloten ,,bij de RPR te blijven maar daar mijn eigen leven te leiden''. Pasqua sluit echter niet uit dat Séguin op een later tijdstip, voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2002, alsnog overstapt naar de RPF. (Reuters, AFP)