Middagdutje

Wat Ewoud Sanders schrijft (NRC Handelsblad, 21 juni) over zijn middagdutje is voor mij heel herkenbaar. Zelf ben ik er wat later mee begonnen, zo rond mijn vijftigste en met het gevoel er nog wat jong voor te zijn. Maar dat veranderde toen ongeveer een jaar of vijf geleden een van de columnisten van deze krant het even slapen overdag beschreef als een ,,structureel strategisch slaap intermezzo.'' Het zou aantoonbaar de werkprestaties zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin positief beïnvloeden.

De korte middagslaap kreeg voor mij zo een schijn van wetenschappelijkheid. Sinds die tijd heet mijn middagdutje mijn `sssi' en dat klinkt al heel anders.