Korthals behoudt vertrouwen Kamer in corruptiezaak

Minister Korthals (Justitie) komt vandaag naar verwachting niet in politieke problemen over de handelwijze van Justitie bij de grootscheepse doorvoer van cocaïne. De Tweede Kamer zal kritisch zijn over de rol van de minister in deze zaak, maar de minister behoudt vooralsnog het vertrouwen van het parlement.

Kamerleden zouden vandaag veel vragen stellen over de wijze waarop het openbaar ministerie en de top van het ministerie de minister aanvankelijk onkundig hielden van de illegale cocaïnetransporten. De Kamer zou tevens van de minister eisen dat hij op zijn departement en bij het openbaar ministerie maatregelen neemt die moeten voorkomen dat hij nogmaals onvoldoende wordt geïnformeerd. En de Kamer zou aandringen op `een integraal onderzoek' naar de zogeheten parallelle drugsimporten. Daarmee wil de Kamer Korthals dwingen verantwoordelijkheid te nemen voor dit justitieel gecompliceerde onderzoek.

Minister Korthals is er nog altijd niet van overtuigd dat de grootscheepse doorvoer van cocaïnetransporten met hulp van corrupte ambtenaren daadwerkelijk kan worden vastgesteld. Hij houdt twijfel over de betrouwbaarheid van de informanten die de speciale Kamercommissie-Kalsbeek hierover informeerden.

Dit viel te vernemen na vertrouwelijk overleg dat de minister gisteren, vooruitlopend op het plenaire debat met de Kamer, op zijn verzoek voerde met de Kamercommissie voor Justitie.

Korthals verklaarde gisteren na het vertrouwelijke overleg dat de ,,hardheid'' van de beweringen over de cocaïnetransporten ,,een moeilijke discussie is''. De commissie-Kalsbeek concludeerde eerder deze maand dat met behulp van corrupte ambtenaren in de periode 1991-1994 ten minste 15.000 kilo cocaïne is doorgevoerd. Het openbaar ministerie trok deze bewering direct in twijfel. Vorige week onderschreef de Tweede Kamer eensgezind de conclusies van de commissie-Kalsbeek. Volgens Kamerleden die gisteren het vertrouwelijke overleg bijwoonden, zou Korthals de conclusie van de commissie-Kalsbeek over de cocaïnetransporten ,,min of meer'' hebben onderschreven.

Pagina 2: Korthals zwijgt.