Kamer steunt vermindering hulplanden

De Tweede Kamer is gisteren in grote lijnen akkoord gegaan met een voorstel van minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) om het aantal landen dat substantiële bilaterale hulp ontvangt fors te verminderen.

Herfkens wil het aantal van 78 landen beperken tot negentien. Wel besloot de Kamer Pakistan en Zimbabwe van de nieuwe lijst met landen te schrappen, omdat het bestuur en het beleid in die landen te wensen over laten. Herfkens maakte duidelijk zich niet tegen deze wens van de Kamer te zullen verzetten.

De meerderheid van de Kamer had om dezelfde reden aarzelingen over met name Zambia. Dit kreeg echter vooralsnog het voordeel van de twijfel. De hulp aan Eritrea en Ethiopië, die met elkaar in oorlog zijn, wordt voorlopig bevroren.

Voorts drong de Kamer er bij de minister op aan om Albanië op haar lijst te plaatsen. Herfkens had daar op eigen initiatief al Macedonië op gezet. Weliswaar voldoet dat op zichzelf niet aan het armoedecriterium, dat de minister bij haar selectie hanteerde, maar door de Kosovo-crisis beleeft dat een moeilijke periode. Herfkens heeft er nooit een geheim van gemaakt een zwak voor het land te koesteren sinds ze als bewindvoerder bij de Wereldbank de belangen van de Macedoniërs behartigde.

Geen van de Kamerleden verzette zich tegen de keuze van Macedonië, maar bij de meeste fracties leefde het gevoel dat dan ook Albanië niet mocht ontbreken, al is de kwaliteit van het bestuur er minder dan in Macedonië. Herfkens maakte duidelijk niet tegen hulp voor Albanië te zijn maar dat land toch liever niet op de lijst te plaatsen. Het CDA-Kamerlid Van Ardenne noemde het merkwaardig dat de kwestie van hulp aan de Balkan zoveel aandacht kreeg, terwijl het debat eigenlijk ging over bilaterale hulp aan ontwikkelingslanden.

Vooral het CDA en het GPV drongen er bij Herfkens op aan ook Indonesië op de lijst te plaatsen. De minister zei echter even te willen wachten hoe het daar in de periode na de verkiezingen zal gaan. De lijst, die nu bestaat uit Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Eritrea, Ethiopië, Ghana, India, Jemen, Macedonië, Mali, Mozambique, Nicaragua, Sri Lanka, Tanzania, Oeganda, Vietnam en Zambia, wordt verder op verzoek van de Kamer wellicht nog uitgebreid met Benin en Rwanda.