Hostie

Aan het einde van zijn bijdrage 'Knielen voor de hostie'(NRC Handelsblad, 18 juni) laat Guido de Vries kardinaal Simonis tegen een dominee die nooit zou knielen voor een hostie, zeggen dat zij niet hetzelfde geloven. De kern van deze onenigheid tussen katholieken en protestanten omtrent de opvatting over de hostie is de vertaling van Christus' woorden zoals die bij Mattheüs 26,26, Marcus 14,22 en Lucas 22,19 in het Grieks staan opgetekend met de woorden touto estin to soma mou.

De katholieken hebben altijd letterlijk vertaald wat er staat: ,,dit is het lichaam van mij'', en geloven Christus op Zijn woord, terwijl vooral sedert de Reformatie de protestanten in hun geloof zijn overgestapt op de vertaling ,,dit is niet het lichaam van mij.'' Aan katholieke zijde is om hun leerstelling een grootse religieuze cultuur ontstaan in de vorm van kapellen, kerken, kathedralen, kloosters, beeldhouwwerken, houtsnijwerken, weefsels, proza en poëzie, miniaturen, tekeningen, schilderingen, schilderijen, vocale en instrumentale muziek. Tot deze cultuur behoort ook de praktijk van het `te communie gaan'. De eerste communicantjes krijgen al geleerd dat bij dat communiceren God niet wordt gegeten, maar in je hart komt. Dan ontstaat dat innig contact tussen de communicant en zijn Schepper. De rk-leer daaromheen wil kardinaal Simonis zeer terecht naar buiten dragen.

    • Drs.J.J.M. Bronnenberg