Hombach leidt pact voor Balkan

De leiders van de Europese Unie zijn het gisteren in Rio de Janeiro eens geworden over de benoeming van Bodo Hombach, de rechterhand van bondskanselier Schröder, tot coördinator van het stabiliteitspact voor de Balkan. De EU wil de Oostenrijker Wolfgang Petritsch voordragen als opvolger van Bosnië-gezant Westendorp.

De kandidatuur van Bodo Hombach, leider van de kanselarij met de rang van minister, was omstreden: eerder hadden Oostenrijk en Griekenland bezwaren aangetekend. Beide landen eisten de post op voor een eigen kandidaat. Hombach geldt als een voortreffelijke organisator, maar als een weinig succesvolle minister, reden voor critici om te zeggen dat Schröder hem benoemd wil zien om hem kwijt te zijn; Hombach heeft bovendien geen Balkan-ervaring. Gisteren werden de EU-leiders, in Rio bijeen voor een top met de leiders van Latijns Amerika, het alsnog eens. Het stabiliteitspact is een door de Duitsers bedacht plan, bedoeld om de economische ontwikkeling van de Balkan te stimuleren en tevens de politieke stabiliteit te bevorderen.

De EU-leiders werden het ook eens over hun kandidaat voor de opvolging van Bosnië-gezant Carlos Westendorp, die de afgelopen jaren in dat land een soort gouverneursrol heeft gespeeld. De Spaanse oud-minister stapt binnenkort op. De EU wil dat hij wordt opgevolgd door de Oostenrijkse diplomaat Wolfgang Petritsch, die een rol heeft gespeeld als speciaal EU-gezant in de Kosovo-crisis. De opvolger van Westendorp wordt op korte termijn aangewezen door de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan. Voor de functie circuleren meer namen, zoals die van de Nederlandse minister Pronk. (Reuters, AP, AFP)