Bladeren

THE ECONOMIST

Het Internet wordt zowel overgewaardeerd als onderschat. Vijf jaar nadat het zich manifesteerde als een potentiële massamarkt die de maatschappiij op zijn kop zou zetten is Internet voor de meeste gebruikers niet veel meer dan een aardige bijkomstigheid. Zelfs in Amerika, de bakermat van de virtuele markt, maken de meeste mensen geen gebruik van Internet. Maar er is wel iets anders aan de hand, constateert The Economist in een special over Internet en het bedrijfsleven.

Terwijl de publieksmedia blijven hameren op de mogelijkheden voor de consument verandert het Internet de manier waarop het bedrijfsleven functioneert. Volgens Forrester Research staat de e-business in Amerika aan het begin van een nieuwe fase van groei in de overtreffende trap, met name de Internethandel tussen ondernemingen. Deze zal de komende vijf jaar elk jaar verdubbelen, van een waarde van 43 miljard dollar dit jaar tot 1,3 biljoen in 2003. De groei van de verkoop aan consumenten via Internet van acht miljard tot 108 miljard dollar in dezelfde periode is vergelijkenderwijs tamelijk bescheiden.

De meeste managers zijn er wel van overtuigd dat de elektronische markt veel mogelijkheden biedt, zo blijkt uit recent onderzoek, maar zetten hun woorden niet om in daden. Hoewel 77 procent van de ondervraagde managers denkt dat het web inkomsten oplevert had driekwart van de respondenten geen websites die geschikt zijn voor handel met andere ondernemingen en verkoop aan consumenten. Dat komt volgens The Economist omdat de gemiddelde manager het gebeuzel van managementgoeroe's over strategieën, uitbesteden, inkrimpen en herstructureren moe is, inclusief de zegeningen van de informatietechnologie die niet zelden een vloek blijken te zijn.

Uit een onderzoek van de London School of Economics voor Compass America blijkt dat slechts vijfentwintig procent van de ondervraagde topmanagers vond dat de informatietechnologie die ze in de beginjaren negentig hadden aangeschaft een duidelijke bijdrage aan de onderneming had geleverd, en dat tachtig procent van hen teleurgesteld was over de bijdrage van de nieuwe informatietechnologie aan het concurrentievermogen van de onderneming. Een deel van de verklaring daarvan is dat deze technologie veelal gericht was op het interne functioneren, terwijl Internettechnologie gaat over relaties met derden. Net als in de begindagen van het web heeft Internet weer de functie van informatiebemiddelaar gekregen. Op die manier weten de toeleveranciers precies wat de klanten van een onderneming willen, en wat de onderneming nodig heeft om het te realiseren. Een andere ontwikkeling is dat de prijzen flexibel worden en dat producten bij opbod, als op een veiling, worden verkocht. Ook die trend zal vooral zichtbaar worden in het contact tussen ondernemingen. De informatiebemiddelingsmarkt zal volgens de investeringsbank Volpe Brown Whelan groeien van 290 miljoen dollar vorig jaar tot twintig miljard dollar in 2002.

De producenten van software voor het bedrijfsleven, zoals SAP, Oracle, Baan en PeopleSoft, hebben niet langer de wind in de zeilen, omdat elektronisch zaken doen nieuwe eisen stelt, met name aan het vermogen om verschillende systemen met elkaar te verbinden en te integreren. Volgens IBM's topman, Louis Gerstner, zijn de huidige ontwikkelingen een stilte voor de storm: wat de elektronische boekhandel Amazon.com doet valt in het niet bij wat Walmart, 's wereld grootste supermarktketen, volgens hem op stapel heeft staan. Bij een presentatie voor Wall Street-analisten vertelde hij dat het complete topmanagement van Philips op bezoek was geweest bij IBM om na te gaan wat er nodig was voor elektronisch zaken doen. Hoewel IBM geen Internetbedrijf wil zijn is een kwart van de tachtig miljard dollar inkomsten afkomstig van activiteiten die gerelateerd zijn aan Internet.

De topman van General Electric, Jack Welch, ziet Internet als de belangrijkste ontwikkeling die hij in zijn zakelijk leven heeft meegemaakt. GE gebruikt een handelsprocesnetwerk dat bestaat uit Internetverbindingen met toeleveranciers van componenten. Daardoor is de toeleverantiecyclus de helft korter geworden, zijn de procedurekosten dertig procent gedaald, en zijn de materiaalkosten vijf procent gezakt. Bovendien is het aantal toeleveranciers verminderd, en is de rest effciënter geworden. Het zijn niet langer meer de voorlopers in het bedrijfsleven die de toon aangeven, maar het zijn de gewone ondernemingen die nu uitmaken hoe het elektronisch zakendoen het dagelijks leven gaat veranderen.

DIE ZEIT

Door een joint venture aan te gaan met Fujitsu heeft Siemens zijn positie op het gebied van computercomponenten duidelijk versterkt maar op het terrein van de telecommunicatie loopt de onderneming achter op de concurrenten. Ook het topmanagement van Siemens geeft toe dat de onderneming technologisch achterop is geraakt ondanks de aankoop van jonge ondernemingen in de Verenigde Staten, gekocht om het gat zo vlug mogelijk te dichten. Het bedrijf, meent Die Zeit, is te lang blijven teren op oude roem.

Immers, zo citeert het blad Harvard-econoom Clayton Christensen, ondernemingen mislukken juist omdat ze succes hebben. Hun managers doen alles goed en zien daarom nieuwe mogelijkheden over het hoofd. En dat, terwijl Siemens in dat opzicht in het verleden toch al leergeld heeft betaald door te lang te blijven vertrouwen op de telex en de mogelijkheden van de fax te veronachtzamen, de uitvinding van een van de eigen dochters. Iets soortgelijks is nu weer gebeurd. Al in de jaren tachtig maakte Siemens gedurende korte tijd datanetproducten in samenwerking met een Amerikaanse partner. De onderneming stopte er mee onder het motto: terug naar de kernactiviteiten, zonder te voorzien dat wat stop werd gezet een kernactiviteit zou worden.

Siemens is nu op het overnamepad. Cabletron uit de VS en Newbridge uit Canada staan op het verlanglijstje, maar volgens Die Zeit is 3Com, een Amerikaans telecombedrijf, de meest waarschijnljke kandidaat.

Het weekblad The Economist is verkrijgbaar in de kiosk.

www.economist.com

Het weekblad Die Zeit is verkrijgbaar in de kiosk.

www.zeit.de