's-Gravesande volgt Klap op bij AVRO

De AVRO heeft Ad 's-Gravesande (52) benoemd tot programmadirecteur. Op 1 november volgt hij Boudewijn Klap op die om gezondheidsredenen zijn functie neerlegt.

Met de aanstelling van 's Gravesande hoopt de AVRO een onrustige periode af te sluiten die twee maanden geleden ontstond. Toen trad hoofd cultuur Kees van Twist uit onvrede met het bestuur onder leiding van van algemeen directeur Frans Marechal af.

's-Gravesande is momenteel directeur van de Nederlandse Film & Televisie Academie in Amsterdam. Sinds 1991 werkt hij ook als onafhankelijk televisieproducent.

Hij begon zijn loopbaan als programmaker bij de AVRO. Vanaf 1969 werkte hij met name voor de VPRO en de VARA. Daarna was hij achtereenvolgens enige tijd hoofdredacteur van het weekblad HP/de Tijd, hoofdredacteur van de Amsterdamse lokale omroep AT5, en artistiek leider van het Holland Festival.

,,Ik heb respect voor de manier waarop de AVRO zich heeft ontwikkeld. Vrijheid en ongebondenheid zijn voor de omroep nog steeds essentieel. De organisatie is meer dan een producent van radio- en televisieprogramma's. Het ambitieniveau dat de AVRO nastreeft, spreekt mij ook aan'', verklaarde 's-Gravesande de keuze voor zijn nieuwe baan.