Meer loon in verpleeghuizen

De bijna 200.000 werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen vanaf 1 juli drie procent meer loon. Op 1 juni 2000 volgt nog eens een verhoging met 2,25 procent. Dit blijkt uit de nieuwe CAO waarover werkgevers en vakbonden het zaterdag eens zijn geworden. De afspraken voorzien voorts in een verhoging van de zgn. decemberuitkering tot 0,9 procent van het jaarsalaris. Het is de eerste keer dat voor verpleeg- en verzorgingshuizen samen een CAO wordt afgesloten.