Klassiek hekwerk

Een groen park met wandelpaden en bankjes. Een speelterrein voor de kinderen. Statige bomen en struiken bepalen de natuurlijke grenzen van het plein. Op het eerste gezicht lijkt er niets mis met het Haagse Oranjeplein, gelegen in de Schilderswijk-Oost.

In werkelijkheid is echter al jaren veel mis met het gebruik van deze openbare ruimte in de dichtbevolkte volksbuurt. Op de ranglijst van de vijftien slechtste buurten van Nederland, die deze krant aan het einde van 1997 maakte, staat Schilderswijk-Oost op de eerste plaats. In deze buurt wonen veel mensen met lage inkomens, is het percentage allochtonen hoog en voelen de mensen zich onveilig. Bovendien is de criminaliteit aanzienlijk hoger dan in andere delen van Den Haag. Veel bewoners hebben één grote wens: verhuizen.

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren talloze initiatieven genomen om de leefbaarheid rondom het Oranjeplein te verbeteren. Een aantal jaren geleden werd de buurt, waartoe onder meer de prostitutieramen in de Poeldijksestraat behoren, tot noodgebied verklaard. Een paar meter van het plein werd het politiebureau Hoefkade geopend. De jacht op de criminaliteit werd ingezet.

Rondom het plein werd verlichting geplaatst. De groenvoorzieningen werden geknipt en het aantal agenten en straattoezichthouders werd uitgebreid. Voor de bewoners en bezoekers van het park werden regels ingesteld. Samenscholen werd verboden. De raddraaiers die zich niet zouden gedragen, konden dan voor acht uur de buurt uit worden gezet en bij voortdurende overtredingen kon die termijn zelfs tot enkele weken worden uitgebreid.

Veel heeft het allemaal niet geholpen. Vorige week trok het Haagse gemeentebestuur zelf dan ook een harde conclusie over het gebied rondom het Oranjeplein: ,,een onveilige buurt en een onleefbare situatie''. De gemeente gaat nu over tot rigoureuzere maatregelen. Een aantal maanden terug werd al besloten de prostitutie in de Poeldijksestraat te verwijderen en nu komt dan het Oranjeplein aan de beurt.

Om de leefbaarheid te bevorderen heeft de gemeente een nieuw plan bedacht. De bewoners moeten zich meer betrokken gaan voelen bij `hun' plein. Op het plein komt permanent toezicht en kinderen kunnen gecontroleerd spelen. De ,,oudere jeugd'' moet worden begeleid vanuit een kantoortje op het Oranjeplein. Mensen die hun hond willen gaan uitlaten kunnen daarvoor terecht in speciaal ingerichte zones.

Maar om de veiligheid van het Oranjeplein te vergroten moet er volgens de gemeente nog iets gebeuren. Rondom het park zal een hekwerk ,,naar klassiek ontwerp en passend bij de monumentale bomen'' worden geplaatst van twee meter hoog.

Overdag kunnen bezoekers onder begeleiding van de groene ruimte genieten, maar de acht ingangen zullen van 21.00 uur tot 9.00 uur dicht gaan. Het Oranjeplein moet in de volgende eeuw weer leefbaar worden, maar dan alleen overdag. Als het donker wordt gaan gewoon de deuren op slot. Gecontroleerd gebruik van de groene ruimte in de Schilderswijk, heet dat dan.