Huurders kopen steeds vaker huis

Woningcorporaties verkopen steeds meer woningen aan bewoners. Vorig jaar werden er van elke duizend woningen 7,7 verkocht, vijf jaar daarvoor waren dat er nog maar 2,5. Het aandeel van de sociale woningbouw in de nieuwbouw daalt al geruime tijd gestaag: in 1998 was dat nog 22 procent (zo'n 20.000 woningen), vijftien jaar geleden was dit 48 procent, zo blijkt uit `Trends in de volkshuisvesting', die Aedes, vereniging van woningcorporaties, heeft gepubliceerd.