D66 en PvdA ruziën na portefeuillekwestie Peper

D66 en PvdA maken elkaar harde verwijten over de wijze waarop de nieuwe burgemeester van Utrecht, A. Brouwer-Korf (PvdA), is benoemd.

D66 verwijt de PvdA ,,schaamteloze machtspolitiek''. De PvdA vindt het ,,hoogst merkwaardig'' dat D66 zich keert tegen een kandidaat die de voorkeur had van de Utrechtse gemeenteraad.

De wederzijdse kritiek werd het afgelopen weekeinde geuit nadat minister Peper (Binnenlandse Zaken) in de ministerraad van vrijdag had gedreigd met aftreden toen de ministers van VVD en D66 vasthielden aan de kandidatuur van de D66'er J. Kohnstamm.

Vice-fractievoorzitter Bakker van D66 zei in het PvdA-Vlugschrift dat de PvdA ,,schaamteloze machtspolitiek'' heeft bedreven door de benoeming van partijgenoot Brouwer-Korf door te drukken. ,,Het getuigt van een houding van `we rule this country'.'' Het steekt D66 dat deze partij in de grote steden geen burgemeester heeft. In D66-kring wordt het ,,een gênante vertoning'' genoemd dat PvdA-minister Peper vrijdag met aftreden dreigde om zijn zin door te drijven. D66'ers wijzen erop dat de PvdA in de belangrijkste staatsorganen (Tweede Kamer, Raad van State, Algemene Rekenkamer) de (vice-)voorzittersfunctie bekleedt, terwijl de afgelopen week ook een PvdA-sympathisant als Nationale Ombudsman is benoemd.

PvdA-fractieleider Melkert houdt D66 voor dat het kabinet heeft afgesproken adviezen van vertrouwenscommissies uit de gemeenteraad te respecteren. De vertrouwenscommissie in Utrecht had een voorkeur voor de Amersfoortse burgemeester Brouwer (PvdA) boven de D66-kandidaat, oud-staatssecretaris Kohnstamm.

Melkert: ,,Ik vind het standpunt van D66 hoogst merkwaardig. D66 en de PvdA hebben zich immers van oudsher hard gemaakt om de invloed van de bevolking op het beleid te vergroten.''

Minister Peper vond Brouwer ook de beste kandidaat, zegt hij in het Vlugschrift. ,,Daarnaast is het een vrouw en vrouwen moeten zoveel mogelijk in topposities komen'', aldus Peper.

PvdA-minister De Vries (Sociale Zaken) kritiseerde de rol van de Utrechtse commissaris van de koningin, D66'er B. Staal. De Vries noemde gisteren op Radio I diens publieke oordeel over de kwaliteit van de verschillende kandidaten ongepast.

Overigens verweet De Vries D66 dat zij de gang van zaken in de ministerraad bewust heeft laten `lekken' naar de landelijke dagbladen.

HOOFDARTIKEL: pagina 7